Priebežné poradie

Celkový počet hlasov: 13851

 
header.jpg, 142kB

Úvod

Vážení priatelia a obdivovatelia Slanských vrchov,

vítame Vás na stránke Združenia Slanské vrchy – východ a pozývame Vás k zapojeniu sa do internetovej hlasovacej kampane Poklady Slanských vrchov. Cieľom kampane je popularizácia prírodných, historických a kultúrnych zaujímavostí regiónu Slanské vrchy, zapojenie širokej verejnosti do ich propagácie a príprava podkladov pre projekty rozvoja cestovného ruchu a turizmu v tomto regióne (turistické značenie a vybavenosť, printová a elektronická propagácia, príprava produktov cestovného ruchu). Výzva bola obnovená 22.4.2014 a bude ukončená 22.6.2014.

Pravidlá

Kampaň Poklady Slanských vrchov prebieha podľa nasledujúcich pravidiel:

  • Hlasovanie bolo spustené 21.7.2013 a bude ukončené 31.12.2013 (hlasovanie bolo obnovené 22.4. 2014 a bude ukončené 30.6. 2014, nový termín ukončenia - 30.9. 2014). Výsledky hlasovania budú zverejnené v médiách a na stránke www.slanskevrchy-vychod.sk
  • Do hlasovania bolo zaradených 15 zaujímavostí (tzv. „štartovací zoznam“) z časti regiónu Slanské vrchy patriacej do okresu Vranov nad Topľou.
  • Štartovací zoznam je možné rozšíriť o ďalšie „poklady regiónu“, ktorými môžu byť lokality s prírodovednou, historickou alebo kultúrnou hodnotou, ako aj nehmotné dedičstvo regiónu (napr. folklór, zvyky, významné osobnosti, historické udalosti apod.).
  • Návrhy na doplnenie zoznamu môže podávať ktokoľvek, a to e-mailom na adresu slanskevrchy.vychod@gmail.com. Návrh by mal obsahovať textovú časť a fotodokumentáciu, ktoré budú pred zaradením do hlasovania edične upravené do jednotnej podoby.
  • Z konkrétnej IP adresy je možné za danú zaujímavosť hlasovať len raz za 24 hodín. Po odoslaní hlasu sa zobrazí oznámenie o jeho prijatí resp. o jeho odmietnutí v prípade opakovaného hlasovania v priebehu 24 hodín. Po 24 hodinách je však možné z rovnakej IP adresy za danú zaujímavosť opätovne hlasovať.
  • Jedným hlasovaním je možné danej zaujímavosti prideliť 1 (minimum) až 5 (maximum) bodov. Ihneď po odoslaní hlasu systém priráta body, prepočíta bodový priemer a zobrazí v ľavej časti obrazovky aktualizované poradie zaujímavostí.
Hanušovské viadukty

Hanušovské viadukty

viac-info.jpg, 2,8kB
Hermanovské skaly

Hermanovské skaly

viac-info.jpg, 2,8kB
Ivanov vrch

Ivanov vrch

viac-info.jpg, 2,8kB
Kaštieľ Hanušovce nad Topľou

Kaštieľ Hanušovce n. T.

viac-info.jpg, 2,8kB
Makovica

Makovica

viac-info.jpg, 2,8kB
Oblík

Oblík

viac-info.jpg, 2,8kB
Praporec

Praporec

viac-info.jpg, 2,8kB
Skaly pod Pariakovou

Skaly pod Pariakovou

viac-info.jpg, 2,8kB
Šimonka

Šimonka

viac-info.jpg, 2,8kB
Zámutovské skaly

Zámutovské skaly

viac-info.jpg, 2,8kB
Zapikan

Zapikan

viac-info.jpg, 2,8kB
Náučný chodník Bučí laz

Náučný chodník Bučí laz

viac-info.jpg, 2,8kB
Náučný chodník Herlica

Náučný chodník Herlica

viac-info.jpg, 2,8kB
Náučný chodník Tajch

Náučný chodník Tajch

viac-info.jpg, 2,8kB
Náučný chodník Zámutovská kolejka

Náuč. ch. Zámutovská kolejka

viac-info.jpg, 2,8kB

Váš návrh na zaradenie novej zaujímavosti z regiónu Slanské vrchy do hlasovania môžete zaslať na e-mailovú adresu slanskevrchy.vychod@gmail.com